tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Centralny Rejestr Umów
Przejdź do strony: Archiwum Zakładowe
Przejdź do strony: KONTROLA PROCESÓW FINANSOWYCH
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania
Przejdź do strony: PROCESY KADROWE I ADMINISTRACYJNE
Przejdź do strony: Obieg Wniosków Urlopowych
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji
Przejdź do strony: Ocena Pracownicza
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
Przejdź do strony: Rejestr Środków Trwałych
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych

Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi

Moduł zgłoszeń serwisowych automatyzuje proces zgłaszania oraz procesowania zgłoszeń związanych z błędami, usterkami, awariami urządzeń w organizacji. Użytkownik zgłaszający błąd, usterkę, awarię ma do wypełnienia prosty formularz zgłoszeniowy. System dba, żeby zgłoszenie trafiło do odpowiedniego pracownika/grupy pracowników. Obsługujący zgłoszenie ustala dla zgłoszenia priorytet oraz odpowiednie stany realizacji. Dzięki temu zgłaszający ma informację na jakim etapie realizacji jest jego zgłoszenie i kiedy może spodziewać się naprawy. Obsługujący zgłoszenia mają natomiast przejrzystość planowanych zadań dzięki czemu mogą efektywniej zarządzać pracą.

Główne korzyści:

  • efektywne zarządzanie pracą w obrębie obsługi zgłoszeń
  • szybkie odpowiedzi dla użytkowników zgłaszających
  • zarządzanie priorytetami zgłoszeń i terminami ich wykonania
  • przejrzysta ścieżka obsługi zgłoszenia poprzez zmianę stanów 
Przejdź do strony: BOS AUTOMATION
Przejdź do strony: BOS Automation

Rejestr Środków Trwałych