tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Zarządzanie sprawami i dokumentami

Możliwość rejestrowania i dekretowania pism przychodzących w systemie porządkuje dokumenty i usprawnia pracę nad ich dalszą obsługą. Sprawa zapoczątkowana daną korespondencją łączy w jednej teczce wszystkie informacje robocze, jakie pojawiły się w trakcie jej załatwiania. Dokumenty gromadzone są w elektronicznych rejestrach.

Główne korzyści
1. Centralny rejestr umów i elektroniczne archiwum dokumentów
2. Kontrola procesów, zadań, pracy zespołu pracowników
3. Obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej
4. Portal informacyjny dla pracowników oraz portal informacyjny dla pacjentów
5. Łatwy dostęp do treści umów zawartych przez instytucje służby zdrowia
6. Archiwizacja treści umów w formie elektronicznej
7. Wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów i zadań - funkcja szybkiego wyszukiwania pełnotekstowego i OCR (szukane słowo może być w treści dokumentu lub grafice skanu)