tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Zarządzanie obiegiem faktur

Moduł usprawnia proces obiegu faktur. System prowadzi użytkowników przez cały proces: od momentu rejestrowania przyjęcia faktury, przez kolejne szczeble opiniowania i akceptacji, po jego zarejestrowanie w programie finansowo-księgowym. Dzięki wprowadzeniu ścieżek akceptacji dokumentów, a także precyzyjnemu opisywaniu faktury oraz opcjonalnemu powiązaniu jej z wcześniejszymi zamówieniami kontrola nad procesem staje się przejrzysta. 


Główne korzyści:
1. Wyeliminowanie potrzeby ręcznego przenoszenia korespondencji, faktur i innych dokumentów finansowych
2. Zwiększona szybkość i poprawność księgowania
3. Oszczędność czasu pracy osób zajmujących się opiniowaniem faktur
4. Przyspieszenie procesu akceptacji faktur, ponieważ proces obróbki merytorycznej odbywa się na bazie wersji elektronicznej obrazu faktury
5. Łatwa weryfikacja poprawności faktur do zamówień
6. Kontrola procesu akceptacji faktur oraz skuteczniejsze zarządzanie zobowiązaniami instytucji służby zdrowia
7. Pełen dostęp do informacji o fakturach w obiegu, planowanych wydatkach oraz terminach płatności