Szyna ESB jest narzędziem integrującym wszystkie systemy biorące udział w procesie transportowym – mobilny pulpit kierowcy, archiwizator, inne systemy logistyczne, wykorzystywane przez firmę. Dzięki temu wszystkie informacje w firmie są skorelowane, można je rozpatrywać w całości i analizować, nie trzeba danych przepisywać z jednego systemu do innych.