tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Centralny Rejestr Umów
Przejdź do strony: Archiwum Zakładowe
Przejdź do strony: KONTROLA PROCESÓW FINANSOWYCH
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania
Przejdź do strony: PROCESY KADROWE I ADMINISTRACYJNE
Przejdź do strony: Obieg Wniosków Urlopowych
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji
Przejdź do strony: Ocena Pracownicza
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ

Rejestr Środków Trwałych

Rejestr i zarządzanie infrastrukturą techniczną to moduł systemu, który ma usprawnić zarządzanie urządzeniami wykorzystywanymi w firmie. Moduł ten najczęściej wykorzystywany jest przez działy techniczne. W rejestrze można szybko odnaleźć informacje na temat: danych technicznych sprzętu, daty ostatniego przeglądu, daty zakupu, osoby odpowiedzialnej za użytkowanie tego sprzętu itp. Bardziej zaawansowane funkcje w systemie pozwalają na rejestrowanie kosztów związanych z utrzymywaniem danego urządzenia.

Główne korzyści:

  • realizacja wymagań paszportu technologicznego  (kompletna dokumentacja i historia zgłoszeń serwisowych, badań technicznych, napraw, przyporządkowania urządzenia do działu  lub osoby odpowiedzialnej)
  • wiedza o ilości i lokalizacji urządzeń
  • możliwość powiązania urządzeń (elementy składowe większej całości)
  • zgromadzenie dokumentów związanych z danym urządzeniem (karta gwarancja, certyfikaty, instrukcje, protokoły odbioru, potwierdzenia naprawy itp.)
  • kontrola całkowitych kosztów utrzymywania urządzeń (TCO)

pełna historia związana z urządzeniem w jednym miejscu 

Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych
Przejdź do strony: Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi
Przejdź do strony: BOS AUTOMATION
Przejdź do strony: BOS Automation

Rejestr Środków Trwałych