tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Moduł skanowania plików
Przejdź do strony: Moduł integracji danych
Przejdź do strony: Centralna Baza Danych
Przejdź do strony: Repozytorium Plików

Wyszukiwarka pełnotekstowa

WYSZUKIWARKA PEŁNOTEKSTOWA to kluczowy moduł funkcjonalny realizujący ideę dostępności danych.

•       Praca na bazie specjalistycznego, szybkiego silnika wyszukiwania pełnotekstowego.

•       Realizacja szybkiego wyszukiwania rekordów po słowach kluczowych występujących w dowolnym miejscu w danych, meta danych lub treści dokumentu związanego z rekordem.

•       Realizacja wyszukiwania fasetowego (Faceted Search) w odniesieniu do deskryptorów modelu meta danych.

Przejdź do strony: PORTAL UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTEPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Moduł skanowania plików