tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Teczki Przetargów

System ułatwia pracę związaną z obsługą przetargów, dzięki temu, że w teczkach przetargów gromadzone są informacje związane z danymi postępowaniami. Każdy przetarg może mieć swoją teczkę, w której gromadzone są powiązane z nim załączniki, maile, notatki i zadania do zrobienia. Łatwe staje się odtworzenie historii, która jest zapisywana w teczce przetargu oraz wyszukiwanie informacji.  

Główne korzyści:

  • wszystkie informacje związane z przetargiem gromadzone sa w jednym miejscu
  • jedno miejsce dla uprawnionych osób do gromadzenia dokumentacji przetargowej (robocze wersje, specyfikacje, zestawienia, oferty, umowy itp.)
  • dostęp do zapisanej w teczkach historii danych przetargów
  • wyszukiwanie, filtrowania i raportowanie informacji