tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: DOKUMENTY
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Rejestr Umów
Przejdź do strony: Archiwum Zakładowe
Przejdź do strony: FINANSE
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: ZAMÓWIENIA
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania

Teczki Przetargów

System ułatwia pracę związaną z obsługą przetargów, dzięki temu, że w teczkach przetargów gromadzone są informacje związane z danymi postępowaniami. Każdy przetarg może mieć swoją teczkę, w której gromadzone są powiązane z nim załączniki, maile, notatki i zadania do zrobienia. Łatwe staje się odtworzenie historii, która jest zapisywana w teczce przetargu oraz wyszukiwanie informacji.  

Główne korzyści:

  • wszystkie informacje związane z przetargiem gromadzone sa w jednym miejscu
  • jedno miejsce dla uprawnionych osób do gromadzenia dokumentacji przetargowej (robocze wersje, specyfikacje, zestawienia, oferty, umowy itp.)
  • dostęp do zapisanej w teczkach historii danych przetargów
  • wyszukiwanie, filtrowania i raportowanie informacji
Przejdź do strony: INFRASTRUKTURA
Przejdź do strony: Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych
Przejdź do strony: Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi
Przejdź do strony: PORTAL PRACOWNICZY
Przejdź do strony: Obieg Wniosków Urlopowych
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji
Przejdź do strony: Ocena Pracownicza
Przejdź do strony: Tablica Ogłoszeń
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: Terminarze

Obieg Zapotrzebowań i Zamówień