Możemy Państwu pomóc w  realizacji projektów różnego typu, często bardzo specyficznych, związanych z połączeniem wielu elementów systemów. Jest to możliwe ponieważ nasze kompetencje są bardzo szerokie i obejmują m.in. takie elementy jak:

  1. elektroniczny obieg dokumentów i praca nad dokumentami

  2. automatyzacja procesów

  3. zarządzanie sprzedażą i teczki spraw 360°

  4. zarządzanie pracą grupową

  5. rozliczanie kontraktów

  6. analityka i raportowanie

  7. integracja danych

  8. aplikacje mobilne

Często dla naszych klientów tworzymy systemy na zamówienie, które często łączą w sobie elementy: informacji o klientach (CRM), przeliczania transakcji i zarządzania zamówieniami (ERP), obiegu dokumentów (workflow), integracji z innymi systemami i raportowania.