System zbiera i agreguje informacje o ilości czasu przeznaczonego przez każdego z pracowników na każdy rodzaj wykonywanego zadania. Oprócz tych funkcji posiada możliwość rejestrowania danych szczegółowych – np. że pracownik nie tylko pracował nad fakturą, ale którą konkretnie. System zbiera informacje pochodzące z różnych miejsc (skaner – gdy zadanie inicjowane jest przez dokument, inny system – jest możliwa integracja systemów). System sortuje zadania pod względem ich treści oraz priorytetu, tworzy kolejkę zadań i przydziela je odpowiednim pracownikom zgodnie z ich kompetencjami.

Korzyści:

  1. możliwość rejestrowania danych szczegółowych – np. że pracownik nie tylko pracował nad fakturą, ale którą konkretnie

  2. możliwość pobierania zadań z zewnętrznych systemów, dzięki integracji, a także inicjowania zadania poprzez przychodzący zeskanowany dokument

  3. sortowanie zadań po określonych kryteriach w kolejce

  4. pracownik pobiera zadania z kolejki

  5. możliwość zaprojektowania procesu w taki sposób, aby pracownik pobierał z kolejki zadania jednego typu (nie ma wtedy konieczności przełączania się pomiędzy zadaniami)

  6. możliwość mierzenia wydajności pracy pracowników

  7. możliwość generowania raportów podziału zadań