tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Rozliczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Moduł usprawnia rozliczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz wspiera pozyskiwanie danych do tych rozliczeń. W module są zaimplementowane wszystkie reguły, mające wpływ na rozliczenia. System automatyzuje rozliczenia, przez co daje możliwość weryfikacji poprawności raportów dostarczanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe a także usprawnia wystawianie faktur. 

Korzyści:

  1. możliwość gromadzenia w jednym miejscu informacji na temat warunków umów, struktur prowizyjnych oraz rozliczeń

  2. system odzwierciedla struktury prowizyjne

  3. dla każdego produktu można w systemie wprowadzić dowolnie wiele struktur prowizyjnych, w tym zróżnicowanych w czasie

  4. ewidencjonowana jest każda sprzedaż – kto dokonał sprzedaży, jakiemu klientowi, na jakich warunkach

  5. wprowadzone informacje pozwalają śledzić historię i na jej podstawie planować dalsze działania

  6. system pozwala na łatwe konsolidowaniewielu raportów -  zsumowanie, pogrupowanie i wyliczenie prowizji

  7. automatyzacja wystawiania faktur towarzystwom ubezpieczeniowym