Moduł usprawnia rozliczenia z pracownikami/agentami ubezpieczeniowymi oraz wspiera pozyskiwanie danych do tych rozliczeń. W module są zaimplementowane wszystkie reguły, mające wpływ na rozliczenia. System automatyzuje rozliczenia a także usprawnia wystawianie faktur.  

Korzyści:

  1. możliwość odzwierciedlenia w systemie struktur prowizyjnych, nawet skomplikowanych -  zależnych od produktów oraz czasu

  2. system wyznacza spodziewane płatności i raty na podstawie zaewidencjonowanej umowy sprzedaży

  3. automatyzacja wyliczania prowizji dla pracowników/agentów ubezpieczeniowych 

  4. możliwość dodania do reguł dodatkowych warunków niestandardowych, pojawiających się sporadycznie (np. kary umowne) 

  5. znacząco usprawniony jest proces konsolidowania wielu raportów od różnych towarzystw ubezpieczeniowych - zsumowanie, pogrupowanie i wyliczenie prowizji 

  6. automatyzacja wystawiania faktur