Moduł usprawnia rozliczanie kosztów usług powstałych w oparciu o umowy ramowe z klientami. System w kartotekach klientów gromadzi informacje o warunkach współpracy z poszczególnymi klientami i uwzględnia te specyficzne warunki przy rozliczani kontraktów. Na podstawie informacji - jakie usługi zostały wykonane dla klienta w danym okresie i po uwzględnieniu reguł kontraktów, system wylicza należności dla poszczególnych klientów. Dzięki zaawansowanemu kalkulatorowi system rozlicza kontrakty z poszczególnymi klientami i nalicza faktury do wystawienia za wykonane usługi.

Korzyści:

  1. szybki dostęp do informacji o warunkach współpracy z partnerami

  2. możliwość opisania w systemie nawet kilkuwariantowych sposobów rozliczania

  3. gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji o wykonanych usługach oraz ich zakresie

  4. szybkie, automatyczne rozliczenia z klientami na podstawie zgromadzonych danych, dzięki funkcjom zaawansowanego kalkulatora 

  5. automatyczne wystawianie faktur w systemie

  6. ogromna oszczędność czasu na każdorazowym ręcznym rozliczaniu klientów za wykonane usługi