tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Rozliczanie kontraktów

Moduł pozwala na monitorowanie rentowności realizowanych przez firmę kontraktów, poprzez śledzenie marżowości oraz kosztów, które wiążą się z obsługą umowy. System w kartotekach klientów gromadzi informacje o warunkach współpracy z poszczególnymi klientami oraz o powiązanych kosztach. Na tej podstawie system rozlicza kontrakty z poszczególnymi klientami i wskazuje ich rentowność.

Korzyści:

  1. szybki dostęp do informacji o warunkach współpracy z klientami

  2. gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji o kosztach

  3. szybkie, automatyczne wyliczenia na podstawie zgromadzonych danych, dzięki funkcjom zaawansowanego kalkulatora 

  4. skuteczne narzędzie do badania rentowności kontraktów

  5. możliwość podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych w oparciu o sprawdzone dane o rentowności kontraktów