tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: Start - O firmie
Przejdź do strony: Współpraca z BOS - wartości dla biznesu

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, podajemy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Business Online Services Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 73, 00 – 112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000340328, NIP 554-285-33-80, e-mail: office@bosmanager.com .

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się w następujący sposób: e-mail: office@bosmanager.com, tel. +48 52 320 95 61 .

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia:

a)wzięcia udziału w webinariach (szkoleniach internetowych) organizowanych przez Administratora,

b)przesłania materiałów niezbędnych do udziału w webinariach (szkoleniach internetowych) organizowanych przez Administratora,

c)prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a)art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przesłanie informacji o organizowanych webinariach (szkoleniach internetowych) celem wzięcia w nich udziału,

b)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane są niezbędne do wykonywania usługi przeprowadzenia webinariów (szkoleń internetowych),

c)art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy Administratora, gdzie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, realizowany poprzez przekazanie informacji o usługach świadczonych przez Administratora.

5. Pani/a dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia realizacji webinarium (szkolenia marketingowego), do którego zgłosił/a Pan/i udział, a w przypadku wyrażenia zainteresowania ofertą na usługi Administratora – nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/a danych osobowych.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, w celu wykonania przez Administratora usługi przeprowadzenia webinarium (szkolenia internetowego), a także kierowania informacji handlowych.

12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Przejdź do strony: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Przejdź do strony: Projekty unijne
Przejdź do strony: Polityka prywatności