tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Portal dla Klientów

Portal dla Klientów jest narzędziem, dzięki któremu klient ma zawsze dostęp do aktualnych informacji na temat swojego ubezpieczenia, w każdym momencie może sprawdzić status swojej polisy czy informacje o płatnościach. W razie potrzeby może zgłosić szkodę za pomocą formularzy internetowych, śledzić status likwidacji szkody czy uzupełnić brakujące informacje lub dokumenty. 

Korzyści:

  1. przyspieszenie komunikacji z klientami 

  2. klient ma zawsze dostęp do aktualnych informacji na temat swojego ubezpieczenia, w każdym momencie może sprawdzić status swojej polisy, czy informacje o płatnościach 

  3. klient może zgłosić szkodę za pomocą formularzy internetowych

  4. w każdym momencie klient może śledzić status likwidacji szkody 

  5. klient może uzupełnić brakujące informacje lub dokumenty, bez konieczności wysyłania ich drogą e-mailową lub tradycyjną  

  6. łatwa komunikacja z klientem na przykład w celu wyjaśnienia zaległości w ratach czy uzupełnienia potrzebnych dokumentów