Moduł usprawnia przygotowywanie ofert dla klientów oraz prawidłowe ewidencjonowanie zawartych polis. Dzięki wbudowanym funkcjom pracy grupowej, pomaga zarządzać procesem ofertowania i polisowania, kiedy proces obsługiwany jest przez kilka osób lub działów.

Korzyści:

  1. dzięki gromadzeniu informacji w jednym miejscu, łatwo dotrzeć do danych, które są podstawą do przygotowania oferty dla klientów

  2. dzięki mechanizmowi wyszukiwania po zadanych kryteriach oraz podpowiadania, system ułatwia wyselekcjonowanie z bazy tych klientów, którym warto zaproponować dodatkową ofertę

  3. wystandaryzowane formularze pomagają szybko wprowadzić do systemu informacje o zawartej polisie

  4. gotowe szablony i formularze w systemie zapewniają kompletności dokumentacji oraz prawidłowe przekazywanie ustaleń i dokumentów między osobami zaangażowanymi we współpracę z klientem

  5. system wspiera pracę grupową – jeśli w proces ofertowania i polisowania zaangażowanych jest więcej osób, w systemie jest możliwość konsultacji, zlecania zadań, monitorowania statusu spraw i dokumentów

  6. dzięki jednej, spójnej bazie informacji wszystkie uprawnione osoby mają dostęp do najbardziej aktualnych i spójnych informacji

  7. system umożliwia monitorowanie jakości procesu ofertowania i polisowania dzięki mechanizmom kontroli menedżerskiej  i automatycznym mechanizmom kontrolnym

  8. system wspiera prawidłowe ewidencjonowanie zawartych polis, związanych z nimi ryzyk, składek oraz wszelkich powiązanych danych, w tym również dokumentów, korespondencji, szkód itp.

  9. system wspiera prawidłowe obsługiwanie zmian w historii polisy, w tym aneksów - ewidencjonowanie zmian, z możliwością śledzenia jak obecne wartości maja się do wcześniejszych