tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Ofertowanie

Moduł znacząco usprawnia tworzenie ofert (w tym wielojęzycznych), wyliczanie marż oraz planowanie całego procesu sprzedaży. Dzięki wdrożeniu systemu możliwe jest szybsze ofertowanie oraz wyeliminowanie niepotrzebnej pracy ręcznej i błędów. System wspiera też funkcje tworzenia ofert w oparciu o ustalone warunki współpracy z kontrahentami na podstawie umów ramowych.

Korzyści:

  1. szybsze przygotowywanie ofert dzięki gotowym szablonom i formularzom w systemie

  2. przyspieszenie procesu dzięki automatycznemu generowaniu ofert wielojęzycznych

  3. wyeliminowanie błędów i przyspieszenie wyliczeń dzięki automatycznym kalkulatorom

  4. łatwy dostęp do historii ofertowania i możliwość tworzenia ofert na bazie poprzednich dokumentów

  5. szybkie tworzenie ofert w oparciu o ustalone warunki współpracy z kontrahentami na podstawie umów ramowych

  6. usprawnienie pracy grupowej nad ofertami, dzięki możliwość konsultacji w systemie, zlecania zadań, monitorowania statusu spraw i dokumentów

  7. dostęp do najbardziej aktualnych informacji dzięki spójnej bazie wiedzy

  8. monitorowanie jakości procesu ofertowania dzięki mechanizmom kontroli menedżerskiej