tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: DOKUMENTY
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Rejestr Umów
Przejdź do strony: Archiwum Zakładowe
Przejdź do strony: FINANSE
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: ZAMÓWIENIA
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania
Przejdź do strony: Teczki Przetargów
Przejdź do strony: INFRASTRUKTURA
Przejdź do strony: Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych
Przejdź do strony: Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi
Przejdź do strony: PORTAL PRACOWNICZY
Przejdź do strony: Obieg Wniosków Urlopowych
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji

Ocena Pracownicza

Opisywany moduł ma na celu usprawnienie procesu dokonywania oceny pracowniczej, pomaga zarówno w samoocenie pracowników jak i ocenie ich przez ich przełożonych . Zdefiniowane arkusze oceny, sumowanie punktów ceny, śledzenie historii ocen, rejestry kart ocen z możliwością filtrowania i wyszukiwania – to mechanizmy automatyzujące i wspierające sprawne zarządzenie tym procesem.

Główne korzyści:

  • przyspieszenie procesu oceny pracowniczej
  • uproszczenie działania, dzięki wykorzystaniu elektronicznych arkuszy oceny i zautomatyzowanie procesu 
  • automatyczne przeliczanie
  • śledzenie historii ocen, proste wyszukiwanie, filtrowanie oraz raportowanie
Przejdź do strony: Tablica Ogłoszeń
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: Terminarze

Obieg Wniosków Urlopowych