Moduł usprawnia zarządzanie procesem obsługi posprzedażnej. Z jednej strony ułatwia obsługę zawartej polisy, przypomina o płatnościach, w razie potrzeby ułatwia kontakt z klientem, z drugiej strony wspiera proces odnawiania polis i przygotowywania nowej oferty. 

Korzyści:

  1. szybki dostęp do informacji na temat realizacji polisy oraz płatności rat 

  2. mechanizm automatycznego przypominania o kolejnych ratach do zapłaty

  3. w razie potrzeby możliwość szybkiego kontaktu z klientem i wyjaśnienia nieprawidłowości czy uzupełnienia brakujących dokumentów

  4. obsługa zawartych umów - dopisywanie nowych pracowników do ubezpieczenia, zbieranie informacji, dokumentacji do wyliczania składek, dołączanie na bieżąco dokumentów, które w trakcie umowy uległy zmianie lub wymagają aktualizacji 

  5. mechanizm automatycznego przypominania  o kończących się polisach 

  6. dzięki szybkiemu wyszukiwaniu, system pomaga wyselekcjonować klientów, którym powinna zostać przedstawiona nowa oferta produktowa lub rozszerzenie oferty

  7. rozbudowana kartoteka klienta pozwala łatwo dopasować ofertę i sprzedać więcej produktów dopasowanych do potrzeb klienta