tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Obieg Wniosków Urlopowych i Delegacji

Moduł usprawnia obieg wniosków urlopowych i nieobecności w firmie. System prowadzi poszczególnych użytkowników przez cały proces, od momentu zgłoszenia wniosku, akceptację i wyznaczenie zastępstw, aż po jego zarejestrowanie na końcowym etapie. Wdrożenie tego modułu znacząco przyspiesza przepływ informacji w firmie, eliminuje dokumenty papierowe i usprawnia procedurę zastępstw.

Korzyści: 

 1. skrócenie czasu poświęcanego na składanie papierowych wniosków urlopowych, ich akceptację i rejestrowanie

 2. dostęp do bieżących informacji na temat statusu złożonego wniosku a także ilości przysługujących i wykorzystanych dni urlopowych w danym roku

 3. szybkie tworzenie zestawień i raportów oraz planów urlopowych

 4. automatyzacja wyznaczania zastępstw

 5. skrócenie czasu poświęcanego na składanie wniosku o delegację, procesu akceptacji i rejestrowania delegacji oraz ich rozliczania

 6. dostęp do informacji na temat statusu delegacji, złożonych wniosków o zaliczki i rozliczenia delegacji

 7. szybkie tworzenie zestawień i raportów dotyczących delegacji

Pracownik: 

 1. ma dostęp do bieżącej informacji, ile dniu urlopu pozostało mu do wykorzystania w danym roku

 2. może złożyć wniosek on-line, w ciągu kilku sekund, bez potrzeby wypełniania papierowych formularzy

 3. złożenie wniosku nie wymaga obecności w firmie, może wypełnić formularz w dowolnym miejscu i o każdej porze, jeśli tylko na dostęp do komputera

 4. może śledzić na bieżąco status złożonego wniosku – czy został zaakceptowany, odrzucony, wprowadzono jakieś komentarze czy zmiany

 5. ma szybką informację zwrotną o zastępstwach – czy wyznaczona osoba potwierdziła, że będzie go zastępowała podczas nieobecności

 6. może w prosty sposób utworzyć nową delegację, uzupełniając podstawowe dane, złożyć wniosek o zaliczkę i przesłać ją do akceptacji przełożonego

 7. złożenie wniosku nie wymaga od niego obecności w firmie, może wypełnić formularz w dowolnym miejscu i o każdej porze, jeśli tylko ma dostęp do komputera

 8. może złożyć wniosek on-line, w ciągu kilku sekund, bez potrzeby wypełniania papierowych formularzy

 9. może śledzić na bieżąco status złożonego wniosku – czy został zaakceptowany, odrzucony, wprowadzono jakieś komentarze czy zmiany

 10. po odbytej delegacji może ją rozliczyć w systemie oraz załączyć dokumenty, potwierdzające poniesione koszty

Przełożony: 

 1. ma informację o aktualnych i planowanych urlopach podwładnych

 2. może tworzyć plany urlopowe swojego zespołu oraz zestawienia urlopów

 3. może zaakceptować/odrzucić wniosek urlopowy w zaledwie kilka sekund, logując się do systemu i pracując on-line, nie wymaga to jego obecności w firmie

 4. ma podgląd informacji o zastępstwach, dzięki czemu wie, kto aktualnie zastępuje nieobecnego pracownika

 5. ma informację o aktualnych i planowanych delegacjach podwładnych i może je kontrolować

 6. może tworzyć plany delegacji swojego zespołu, tworzyć raporty i zestawienia

 7. może zaakceptować/odrzucić wniosek/zaliczkę w zaledwie kilka sekund, logując się do systemu i pracując on-line, nie wymaga to jego obecności w firmie

 8. ma podgląd informacji o zastępstwach, jeśli delegacja wymaga zastępstwa - wie, kto aktualnie zastępuje nieobecnego pracownika

Dział Kadr:

 1. zaakceptowane wnioski urlopowe otrzymuje w formie elektronicznej i nie musi ich przepisywać ręcznie do systemu

 2. oszczędza znacząco czas na informowanie pracowników o ilości przysługującego im urlopu – każdy pracownik ma sam dostęp do tych informacji na bieżąco

 3. łatwo tworzy raporty, zestawienia i plany urlopowe

 4. ma dostęp do rejestrów wniosków urlopowych i nieobecności, może je dowolnie filtrować i wyszukiwać

 5. zaakceptowane i rozliczone delegacje otrzymuje w formie elektronicznej i nie musi ich przepisywać ręcznie do systemu

 6. oszczędza znacząco czas na dystrybucji dokumentacji papierowej – każdy pracownik sam zgłasza delegację, elektronicznie składa wniosek na zaliczkę i w formie elektronicznej rozlicza delegację

 7. łatwo tworzy raporty, zestawienia i plany delegacji

 8. ma dostęp do rejestrów delegacji, może je dowolnie filtrować i wyszukiwać