tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Obieg korespondencji

Ma na celu uporządkowanie korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej w firmie. Możliwość rejestrowania pism w systemie pozwala łatwiej nimi zarządzać oraz usprawnia pracę nad ich dalszą obsługą. W konsekwencji uzyskujemy przejrzystość pracy nad dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi. Dokumenty gromadzone są w elektronicznych rejestrach, które odwzorowują księgę wejścia i wyjścia korespondencji.

 

Główne korzyści:

  • przejrzystość działań związanych z obsługą pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych
  • porządek w dokumentacji
  • szybki przepływ istotnych informacji
  • kontrola terminów i odpowiedzialności za wykonanie wyznaczonych zadań
  • korelacja pomiędzy korespondencją przychodzącą i wychodzącą – transparentność przebiegu spraw
  • możliwość definiowania zastępstw dla obsługi danej korespondencji w przypadku nieobecności pracownika
Przejdź do strony: Centralny Rejestr Umów
Przejdź do strony: Archiwum Zakładowe
Przejdź do strony: KONTROLA PROCESÓW FINANSOWYCH
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania
Przejdź do strony: PROCESY KADROWE I ADMINISTRACYJNE
Przejdź do strony: Obieg Wniosków Urlopowych
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji
Przejdź do strony: Ocena Pracownicza
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
Przejdź do strony: Rejestr Środków Trwałych
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych
Przejdź do strony: Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi
Przejdź do strony: BOS AUTOMATION
Przejdź do strony: BOS Automation

Obieg korespondencji