System pozwala na skanowanie, opisywanie i udostępnianie pracownikom dokumentów, które inicjują zadania. Dokumenty opisywane są dzięki intuicyjnym formularzom, w zależności od potrzeby – prostym lub rozbudowanym. Opisywanie dokumentów wspiera dodatkowo funkcja strefowego OCR. Dokumenty odkładane są w rejestrach, można je w prosty i szybki sposób wyszukiwać, sortować oraz generować raporty. Dodatkowe funkcje systemu pozwalają koordynować przepływ dokumentów według zaprojektowanych ścieżek. Z każdym dokumentem mogą być powiązane zadania do realizacji, terminy, historia i notatki.

Korzyści:

  1. natychmiastowy dostęp do wersji elektronicznej dokumentu

  2. szybkie wyszukiwanie, w tym wyszukiwanie wielokryterialne

  3. łatwe sortowanie dokumentów i generowanie raportów

  4. możliwość zaprojektowania ścieżek obiegu dokumentów

  5. możliwość dodawania zadań i notatek oraz śledzenia historii dokumentu

  6. dostęp do dokumentów dla uprawnionych osób, zgodnie z ustalonym systemem uprawnień