tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Obieg Delegacji i Zaliczek

Moduł usprawnia obieg delegacji w firmie. System prowadzi poszczególnych użytkowników przez cały proces, od momentu, kiedy pracownik składa wniosek o delegację i zaliczkę, aż po ostateczne rozliczenie całej delegacji. Wdrożenie tego modułu znacząco przyspiesza przepływ informacji w firmie, eliminuje wewnętrzne dokumenty papierowe i usprawnia procedurę rozliczania zaliczek.

Korzyści: 

 1. skrócenie czasu poświęcanego na składanie wniosku o delegację, procesu akceptacji i rejestrowania delegacji oraz ich rozliczania

 2. dostęp do informacji na temat statusu delegacji, złożonych wniosków o zaliczki i rozliczenia delegacji 

 3. szybkie tworzenie zestawień i raportów dotyczących delegacji  

Pracownik: 

 1. może w prosty sposób utworzyć nową delegację, uzupełniając podstawowe dane, złożyć wniosek o zaliczkę i przesłać ją do akceptacji przełożonego 

 2. złożenie wniosku nie wymaga od niego obecności w firmie, może wypełnić formularz w dowolnym miejscu i o każdej porze, jeśli tylko ma dostęp do komputera 

 3. może złożyć wniosek on-line, w ciągu kilku sekund, bez potrzeby wypełniania papierowych formularzy 

 4. może śledzić na bieżąco status złożonego wniosku – czy został zaakceptowany, odrzucony, wprowadzono jakieś komentarze czy zmiany 

 5. po odbytej delegacji może ją rozliczyć w systemie oraz załączyć dokumenty, potwierdzające poniesione koszty 

Przełożony: 

 1. ma informację o aktualnych i planowanych delegacjach podwładnych i może je kontrolować 

 2. może tworzyć plany delegacji swojego zespołu, tworzyć raporty i zestawienia 

 3. może zaakceptować/odrzucić wniosek/zaliczkę w zaledwie kilka sekund, logując się do systemu i pracując on-line, nie wymaga to jego obecności w firmie 

 4. ma podgląd informacji o zastępstwach, jeśli delegacja wymaga zastępstwa - wie, kto aktualnie zastępuje nieobecnego pracownika 

Dział Kadr:

 1. zaakceptowane i rozliczone delegacje otrzymuje w formie elektronicznej i nie musi ich przepisywać ręcznie do systemu 

 2. oszczędza znacząco czas na dystrybucji dokumentacji papierowej – każdy pracownik sam zgłasza delegację, elektronicznie składa wniosek na zaliczkę i w formie elektronicznej rozlicza delegację 

 3. łatwo tworzy raporty, zestawienia i plany delegacji 

 4. ma dostęp do rejestrów delegacji, może je dowolnie filtrować i wyszukiwać