tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Moduł skanowania plików

Moduł integracji danych

MODUŁ INTEGRACJI DANYCH  zapewnia możliwość automatycznego zasilania pozostałych modułów (centralna baza danych, repozytorium plików, wyszukiwarki) poprzez import i konwersję istniejących danych.

•       Konfiguracja wsadowych procesów pobierania i konwersji danych z zewnętrznych źródeł.

•       Wprowadzenie reguł konwersji i wiązania danych z różnych źródeł.

•       Możliwość obsługi różnego rodzaju deskryptorów w zależności od potrzeb modelu meta danych systemu.

•       Obsługa dowolnego rodzaju formatów i źródeł danych.

•       Monitoring i nadzór nad procesem importu danych.

Przejdź do strony: Centralna Baza Danych
Przejdź do strony: Repozytorium Plików
Przejdź do strony: Wyszukiwarka pełnotekstowa
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTEPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Moduł skanowania plików