Jest to aplikacja prosta do zainstalowania, intuicyjna i przyjazna w użytkowaniu. Przeznaczona jest do instalacji i pracy na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) pracujących w oparciu o system operacyjny Android.

Korzyści: 

 1. automatyzacja komunikacji pomiędzy zleceniodawcą, dyspozytorem, kierowcą, dzięki szybkiemu i intuicyjnemu wprowadzaniu i przekazywaniu informacji

 2. w jednym miejscu wykaz zadań transportowych przydzielonych aktualnie dla środka transportu/kierowcy

 3. możliwość potwierdzania statusu zadania transportowego w czasie rzeczywistym

 4. prosty elektroniczny formularz dostawy, który umożliwia szybkie wprowadzenie i zatwierdzanie danych

 5. automatyczna awizacja - kierowca ma możliwość informowania o opóźnieniach dyspozytorów i odbiorców

 6. kontrola poprawności realizacji zmiany statusu poprzez sprawdzenie zgodności aktualnej pozycji GPS w chwili jego zmiany z pozycją zapisaną w zleceniu

 7. umożliwia kierowcy przesyłać odbiorcy powiadomienie o czasie dostawy

 8. aktualizacja rzeczywistych czasów dojazdu – aplikacja pozwala raportować zdarzenia na trasie przejazdu i na bieżąco aktualizować planowany czas dojazdu, system na bieżąco pokazuje opóźnienia na trasie, dzięki temu jest możliwość podejmowania szybko działań korekcyjnych

 9. zdolność do bieżącej modyfikacji listy zadań transportowych (dodawanie nowych zadań do wykonania/korekta)

 10. zdolność do przekazania bieżącej pozycji GPS na żądanie systemu centralnego

 11. geolokacja - aplikacja rejestruje nie tylko czas, ale i faktyczne miejsce zdarzenia, dzięki czemu mamy kontrolę nad poprawnością wprowadzanych danych, np. porównanie czasu dojazdu i czasu rozładunku

 12. możliwość sporządzenia dokumentacji fotograficznej dostawy i przesłania jej automatycznie do systemu centralnego

 13. informacja zwrotna o faktycznej zajętości pojazdu (możliwość uwzględniania na bieżąco informacji o zwrotach towaru czy innej niż przewidywana ilości opakowań zwrotnych)

 14. uszczelnienie procesu zarządzania przepływem przyrządów ładunkowych z uwzględnieniem deklasyfikacji – łatwe, na bieżąco wprowadzanie zmian kwalifikacji przyrządów ładunkowych

 15. mechanizm kontroli podwykonawców - dzięki obowiązkowi wprowadzania danych, dotyczących realizacji zlecenia transportowego oraz równoczesny mechanizm kontrolny zaszyty w aplikacji (jak na przykład geolokacja)