Moduł usprawnia zgłaszanie, ewidencjonowanie oraz koordynację procesu likwidacji szkód. W systemie odbywa się obsługa całego procesu, łącznie z gromadzeniem dokumentacji szkodowej oraz wsparciem procesu rozliczenia szkody.

Korzyści:

  1. możliwość szybkiego zgłaszania szkód przez klientów za pomocą formularzy internetowych i uzupełniania danych bezpośrednio w systemie 

  2. zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji i dokumentów związanych z ubezpieczeniem pomaga szybko dotrzeć do warunków ubezpieczenia

  3. dzięki gromadzeniu w systemie pełnej historii obsługi polisy jest możliwość szybkiego dotarcia do informacji i zweryfikowania czy zostały spełnione wszystkie warunki umowy ubezpieczania

  4. informacje o szkodach są odkładane w teczkach szkód – w jednym miejscu pełna informacja o obsłudze procesu

  5. system wspiera pracę grupową, gdy w proces likwidacji szkód zaangażowanych jest kilka osób lub działów – możliwość dodawania konsultacji, zlecania zadań, monitorowania statusu sprawy

  6. możliwość zgłaszania szkód poprzez urządzenia mobilne (telefon, tablet)