Moduł usprawnia codzienną koordynację i kontrolę wykonania planu budżetowego. Wszystkie czynności wykonywane w systemie: zgłaszanie zapotrzebowania, składanie zamówień, akceptacja zakupów, podpisywanie faktur - mogą być powiązane z informacjami, dotyczącymi rozliczania przypadającego na nie budżetu. Możliwość śledzenia spraw „w toku/w realizacji” i ujmowanie ich w rozliczeniu pozostającego do wykorzystania budżetu, daje znaczącą przewagę nad śledzeniem wyłącznie danych historycznych z systemu księgowego (pokazującego tylko zrealizowane i rozliczone koszty). Dzięki temu znacząco redukowane jest zagrożenie omyłkowego przekroczenia budżetu.

Korzyści: 

 1. natychmiastowy dostęp do informacji o bieżącym wykorzystaniu budżetu - informacje udostępniane na bieżąco, a nie dopiero gdy faktura zostanie zaksięgowana i miesiąc „zamknięty”

 2. wyeliminowanie sytuacji omyłkowego przekroczenia budżetu

 3. dostęp do danych historycznych powiązanych z procesem - z każdą kwotą powiązane są dokumenty, opisy i historia akceptacji

 4. możliwość szczegółowej analizy i optymalizacji procesu, dzięki rozbudowanym funkcjom raportowania

Menedżer:

 1. ma podgląd on-line planu budżetowego, za który jest odpowiedzialny i może monitorować stopnień jego realizacji

 2. śledzi informacje o wykorzystanym budżecie na bieżąco, a nie dopiero gdy faktura zostanie zaksięgowana i miesiąc „zamknięty” 

 3. może obserwować jak każde złożone zamówienie czy zaakceptowana faktura wpływa na stopień realizacji jego budżetu

 4. ma dostęp do danych historycznych powiązanych z procesem - z każdą kwotą powiązane są dokumenty, opisy i historia akceptacji

 5. może śledzić stopień wykorzystania budżetu w podziale na budżety mniejszych projektów 

 6. w każdym momencie ma możliwość generowania dynamicznych raportów i wykresów

Dział Finansowy:

 1. może na bieżąco śledzić wykorzystanie budżetu w poszczególnych działach  przy każdej czynności związanej z akceptacją wydatków

 2. ma w każdym momencie pełną przejrzystość przypisania kosztów do pozycji budżetowych

 3. ma możliwość śledzenia pełnej historii związanej z wydatkami - z każdą kwotą powiązane są dokumenty, opisy i historia akceptacji, łatwo jest zatem wyjaśniać wszelkie nieprawidłowości czy wątpliwości