Moduł usprawnia zarządzanie umowami ramowymi i śledzenie na bieżąco stopnia ich realizacji. Wszystkie informacje związane z realizowaniem warunków kontraktu – składanie zamówień, akceptacja zakupów – są powiązane z informacjami, dotyczącymi konkretnej umowy. W ten sposób z jednej strony na bieżąco można śledzić stan realizacji umowy, z drugiej – z łatwością śledzić i raportować dane historyczne. 

Korzyści: 

  1. natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o stopniu realizacji umowy 

  2. łatwe monitorowania limitów ilościowych lub kwotowych, jakie obejmuje umowa w danym okresie

  3. wyeliminowanie możliwości omyłkowego przekroczenia dostępnych limitów umowy – system pilnuje i przypomina o limitach 

  4. możliwość szczegółowej analizy i optymalizacji procesu, dzięki rozbudowanym funkcjom raportowania 

Dział Zakupów / Menedżerowie: 

  1. ma szybki dostęp do kluczowych informacji o warunkach umowy i może na bieżąco śledzić stopień jej realizacji 

  2. w łatwy sposób może sprawdzać informacje o limitach w asortymencie, jaki obejmuje umowa w danym okresie  

  3. otrzymuje powiadomienia o zbliżającym się wyczerpaniu limitów lub/i niezrealizowaniu planu umowy 

  4. w prosty sposób może składać zamówienia w systemie, obserwując jednocześnie jak pozycje zamówienia, powiązanego z daną umową, zdejmują odpowiednie ilości i kwoty z limitów umowy

  5. ma podgląd historycznych umów na ten sam asortyment u różnych dostawców

  6. ma podgląd historycznych umów w obrębie tego samego dostawcy