tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Kontrola płatności i limitów handlowych

Moduł usprawnia rozliczenia z kontrahentami oraz wspiera pracę handlowców przypominając o limitach handlowych. System automatyzuje rozliczenia, przez co daje możliwość weryfikacji zgodności zamówienia i wystawianych faktur, kontrolę płatności, przekroczonych limitów handlowych.

Korzyści: 

  1. wyeliminowanie możliwości przekroczenia dostępnych limitów handlowych – system pilnuje i przypomina o limitach

  2. proste narzędzie do kontroli zdarzeń handlowych i przypisanych im dokumentów księgowych. Pulpit, na którym widoczne są zdarzenia handlowe, do którego możliwe jest przypisywanie konkretnych faktur, płatności, innych dokumentów handlowych, kontrola nad spływającymi płatnościami.

  3. wprowadzenie porządku w dokumentacji księgowej związanej z konkretnymi zdarzeniami handlowymi,

  4. wsparcie w procesie kontroli dłużników – widok 360 stopni na historię sprzedaży i przypisanych zdarzeń finansowych

  5. system umożliwia wprowadzanie informacji o dokonanych płatnościach

  6. możliwość gromadzenia w jednym miejscu informacji na temat warunków umów, struktur prowizyjnych oraz rozliczeń

  7. system wyznacza spodziewane płatności i raty na podstawie zaewidencjonowanej umowy sprzedaży

  8. automatyzacja wystawiania faktur transakcyjnych w systemie