System integruje się z zewnętrznymi systemami w firmie, z których pozyskiwane są dane, dotyczące zadań. Dzięki integrowaniu informacji w jednym miejscu, system pozwala na generowanie rozmaitych raportów oraz badanie kluczowych wskaźników.

Korzyści:

  1. mierzenie i pokazywanie KPI

  2. raportowanie ilości realizowanych zadań w podziale na typy i zespoły

  3. średnie, minimalne i maksymalne czasy realizacji zadań

  4. śledzenie w czasie trendów realizacji zadań (np. profile dzienne, tygodniowe, miesięczne)

  5. raportowanie innych danych w zależności od potrzeb