Centralny Rejestr Umów porządkuje umowy oraz ułatwia zarządzanie nimi. Główną korzyścią wdrożenia tego modułu jest przechowywanie w jednym miejscu wszystkich kluczowych dokumentów w firmie. W rejestrze można umowy porządkować według działów, przedmiotu, itp. System przypomina o terminie wygaśnięcia umowy, co pozwala z odpowiednim wyprzedzeniem rozpocząć procedurę przetargową jej odnowienia. 

Korzyści: 

 1. uporządkowanie dokumentów w spójnych rejestrach – możliwość śledzenia historii dokumentów 

 2. łatwe wyszukiwanie dokumentów, filtrowanie i tworzenie zestawień w odniesieniu do rozmaitych kryteriów

 3. uporządkowanie i przejrzystość działań związanych z obsługą umów 

 4. łatwe monitorowanie terminów wygaśnięcia umów

Dział Zakupów / Menedżerowie: 

 1. może szybko zarejestrować umowę w systemie, wypełniając prosty elektroniczny formularz

 2. wszystkie informacje związane z umową gromadzi w jednym miejscu i ma do nich natychmiastowy dostęp

 3. w razie potrzeby ma możliwość ustalania terminów związanych z obsługą danej umowy, np. termin wygaśnięcia umowy 

 4. system wysyła przypomnienia związane z terminem wygaśnięcia umowy, co pomaga odpowiednio wcześniej przygotować procedurę odnowienia umowy 

 5. ma możliwość zlecania zadań oraz konsultacji w obrębie dokumentu

 6. w ciągu kilku sekund może wyszukać potrzebny dokument i przejrzeć go, bez konieczności fizycznego sięgania po dokument 

 7. w każdym momencie ma dostęp do pełnej historii, związanej z obsługą dokumentu i historii prac nad dokumentem

 8. w prosty sposób może sortować dokumenty po zadanych kryteriach, tworzyć zestawienia i raporty 

 9. nie musi ręcznie prowadzić rejestrów dokumentów – rejestry dokumentów odkładają się w systemie