tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Moduł skanowania plików
Przejdź do strony: Moduł integracji danych

Centralna Baza Danych

CENTRALNA BAZA DANYCH zapewnia możliwość zarządzania danymi i bezpieczne przechowywanie danych wprowadzonych do systemu ręcznie lub poprzez moduł importu.

•       Zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności i niepowtarzalności każdego rekordu występującego w modelu danych systemu.

•       Zapewnienie jasnych i jednoznacznych relacji między rekordami występującymi w kluczowych rejestrach sytemu a ich deskryptorami.

•       Zapewnienie zarządzania statusem i czasem życia każdego rekordu.

•       Zapewnienie warstwy Record Level Security umożliwiającej określenie dostępności rekordu do wglądu w zależności od roli i przynależności użytkownika.

Przejdź do strony: Repozytorium Plików
Przejdź do strony: Wyszukiwarka pełnotekstowa
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTEPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Moduł skanowania plików