tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Centralny Rejestr Umów
Przejdź do strony: Archiwum Zakładowe
Przejdź do strony: KONTROLA PROCESÓW FINANSOWYCH
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania
Przejdź do strony: PROCESY KADROWE I ADMINISTRACYJNE
Przejdź do strony: Obieg Wniosków Urlopowych
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji
Przejdź do strony: Ocena Pracownicza
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
Przejdź do strony: Rejestr Środków Trwałych
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych
Przejdź do strony: Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi
Przejdź do strony: BOS AUTOMATION

BOS Automation

BOS Automation jest rozwiązaniem automatyzującym proste, powtarzalne czynności, które do tej pory wykonywali pracownicy biurowi. Dzięki niemu możliwa jest szybka automatyzacja wielu procesów biznesowych.

W BOS Automation zastosowane zostało podejście, w którym nasz system uczy się przez obserwację pracowników wykonujących rzeczywiste czynności. Mechanizmy uczenia przetwarzają strumień danych i odwzorowują pracę człowieka: przechodzenie między poszczególnymi oknami aplikacji, kliknięcia myszy i przyciskanie klawiszy. System wykorzystuje w swoim działaniu istniejące aplikacje bez wprowadzania w nich zmian, ponieważ do komunikacji między aplikacjami rozwiązanie BOS Automation wykorzystuje ich istniejący interfejs użytkownika.

 

BOS Automation wspierający automatyzację procesów to:

- eliminacja czynności, które są nudne, męczące i powtarzalne,

- wzrost produktywności w procesowaniu transakcji (narzędzie to pracuje szybciej niż człowiek, przez 24 godziny 7 dni w tygodniu),

- znaczący wzrost jakości (dokładności),

- skrócenie czasu niezbędnego do wykonania czynności,

- skalowalność (szybko można zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć skalę pracy),

- podniesienie poziomu usług (przeprowadzanie większej ilości i bardziej skomplikowanych czynności),

- lepsza kontrola,

- eliminacja typowych błędów ludzkich,

- redukcja kosztów obsługi procesów.

 

Zapraszamy do kontaktu, aby umówić się na prezentację rozwiązania i zapoznać się szczegółowo z systemem licencjonowania:

1. BOS Automation Attended – możliwość korzystania z robota przez użytkownika końcowego (bez możliwości indywidualnej konfiguracji narzędzia)

2. BOS Automation Attended with Recorder - możliwość nagrywania prostych makr przez użytkownika końcowego (tworzenie własnych makr do automatyzacji własnych procesów biznesowych)

3. BOS Automation Studio - możliwość nagrywania zaawansowanych makr, które będą automatycznie implementowane na komputerach pracowników

4. BOS Automation Unattended – oprogramowanie zainstalowane na serwerze klienta obsługujące wiele procesów.

BOS Automation