tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Centralny Rejestr Umów

Archiwum Zakładowe

Moduł umożliwia obsługę procesu przekazywania, wypożyczania, wycofywania oraz brakowania dokumentów Archiwum Zakładowego

Główne korzyści:

  • teczki spraw wraz z numeracja JRWA  
  • spisy zdawczo-odbiorcze  
  • wnioski o wypożyczenie dokumentów
  • obsługa procesu udostępniania, brakowania oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego
  • wspieranie sprawozdawczości archiwum zakładowego
  • zarządzanie pracą archiwum
Przejdź do strony: KONTROLA PROCESÓW FINANSOWYCH
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania
Przejdź do strony: PROCESY KADROWE I ADMINISTRACYJNE
Przejdź do strony: Obieg Wniosków Urlopowych
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji
Przejdź do strony: Ocena Pracownicza
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
Przejdź do strony: Rejestr Środków Trwałych
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych
Przejdź do strony: Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi
Przejdź do strony: BOS AUTOMATION
Przejdź do strony: BOS Automation

Obieg korespondencji