Archiwizator odbiera, koreluje ze sobą i archiwizuje wszystkie informacje dotyczące zlecenia. Każde zlecenie w archiwizatorze ma swoją teczkę, w której gromadzone są nie tylko statyczne informacje o zleceniu (skąd, dokąd i co transportujemy), informacje dotyczące zlecenia z innych systemów logistycznych wykorzystywanych w firmie, ale co ważniejsze – wszystkie informacje o zmianach, które są przesyłane poprzez aplikację mobilną (np. opóźnienia, zmiany statusu, problemy z dostawą, zdjęcia).

Kluczowymi użytkownikami archiwizatora są zleceniodawcy, którzy dzięki specjalnemu portalowi dostępu mogą śledzić status zlecenia, co aktualnie ze zleceniem się dzieje oraz jego historię.

Korzyści:

  1. zleceniodawcy, którym udostępniany jest portal dostępu mogą na bieżąco śledzić  status zlecenia i jego historię

  2. natychmiastowe raportowanie zleceniodawcy potwierdzenia odbioru dostawy – zleceniodawca otrzymuje zdjęcie protokołu potwierdzenia odbioru i może rozpocząć proces fakturowania swoich klientów, nie czekając na papierowe potwierdzenie

  3. wszystkie informacje o przebiegu zlecenia są gromadzone w jednym miejscu i można do nich szybko dotrzeć

  4. dzięki integracji archiwizatora z mobilnym pulpitem kierowcy, w teczce zlecenia odkładane są wszystkie ważne dla realizacji zlecenia informacje, dokumenty i zdjęcia, które kierowca na bieżąco przesyła dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnej