tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: Start - Infrastruktura
Przejdź do strony: Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych

Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi

Moduł zgłoszeń serwisowych automatyzuje proces zgłaszania oraz procesowania zgłoszeń związanych z błędami, usterkami, awariami urządzeń w organizacji. Użytkownik zgłaszający błąd, usterkę, awarię ma do wypełnienia prosty formularz zgłoszeniowy. System dba, żeby zgłoszenie trafiło do odpowiedniego pracownika/grupy pracowników. Obsługujący zgłoszenie ustala dla zgłoszenia priorytet oraz odpowiednie stany realizacji. Dzięki temu zgłaszający ma informację na jakim etapie realizacji jest jego zgłoszenie i kiedy może spodziewać się naprawy. Obsługujący zgłoszenia mają natomiast przejrzystość planowanych zadań dzięki czemu mogą efektywniej zarządzać pracą.

Główne korzyści:

  • efektywne zarządzanie pracą w obrębie obsługi zgłoszeń
  • szybkie odpowiedzi dla użytkowników zgłaszających
  • zarządzanie priorytetami zgłoszeń i terminami ich wykonania
  • przejrzysta ścieżka obsługi zgłoszenia poprzez zmianę stanów 

Infrasrtuktura