tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

WALIDATOR SKANÓW

WALIDATOR SKANÓW pozwala skutecznie zweryfikować poprawność założonych kryteriów jakościowych, jakie musi spełniać każdy zeskanowany dokument.

•       Weryfikacja założonych kryteriów jakościowych dotyczących skanu.

•       Poprawa kadrowania i właściwe obracanie.

•       Wyszukiwanie duplikatów.

•       Wyszukiwanie pustych stron.

WALIDATOR SKANÓW