tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

BOS MEDICAL

BOS MEDICAL – ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I ZARZĄDZANIA PROCESAMI DLA SZPITALI

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach współpracy z klientami z tej branży, opracowaliśmy i oferujemy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Procesami dedykowany dla Szpitali.

BOS MEDICAL TO NOWOCZESNA PALTFORMA WORKFLOW STWORZONA Z MYŚLĄ O WSPARCIU ZARZĄDZANIA SZPITALEM

BOS MEDICAL pozwala uporządkować zachodzące w szpitalu procesy we współpracy z istniejącymi już w szpitalu systemami (HIS i ERP). System ma na celu uporządkować dokumenty, zarządzać sprawami kadrowymi i finansowymi oraz znacząco ułatwić bieżący nadzór nad szpitalem dla kadry zarządzającej.

Moduły systemu obejmują: DOKUMENTY, FINANSE, ZAMÓWIENIA, ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ, KADRY, PROCESY ADMINISTRACYJNE, ARCHIWUM.

W ostatnich latach z sukcesem zrealizowaliśmy szereg wdrożeń w największych szpitalach w Polsce.