tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Finanse

Dzięki wdrożeniu modułów Obiegu Faktur i Zarządzaniu Zamówieniami oraz połączeniu ich z modułami Kontroli Wykorzystania Budżetów i Kontroli Realizacji Umów, nie tylko usprawniamy te procesy w organizacji, ale przede wszystkim mamy możliwość monitorowania na bieżąco ponoszonych wydatków. 

Przejdź do strony: Zapotrzebowania i Zamówienia
Przejdź do strony: Obieg Faktur
Przejdź do strony: Kontrola Wykorzystania Budżetów
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów

Finanse