tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: Start - Dokumenty
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Rejestr Umów

Archiwum Zakładowe

Moduł umożliwia obsługę procesu przekazywania, wypożyczania, wycofywania oraz brakowania dokumentów Archiwum Zakładowego

Główne korzyści:

  • teczki spraw wraz z numeracja JRWA  
  • spisy zdawczo-odbiorcze  
  • wnioski o wypożyczenie dokumentów
  • obsługa procesu udostępniania, brakowania oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego
  • wspieranie sprawozdawczości archiwum zakładowego
  • zarządzanie pracą archiwum

Dokumenty